Miljövänligt hantverk

Att omforma flaskor och burkar kräver bara en fjärdedel av energin som går åt vid nyproduktion. Flussmedel som släpps ut när glaset smälts slipper man helt.

Allt görs för hand - diskning, borttagning av etiketter och alla limrester, omformning och till sist slipning.

Foto: Ewa Dahlström & Rogge Schederin, Studio Lighthouse